Zgłaszanie i likwidacja szkód Gorzów

ZGŁASZANIE I LIKWIDACJA SZKÓD

obsługa szkód komunikacyjnych - tel.: +48 95 73 14 267+48 95 73 14 267

Po przez zawarte umowy z firmami ubezpieczeniowymi możemy przyjmować dokumentację, oraz dokonywać oględzin we własnym zakresie. Dokonujemy napraw na podstawie protokołów / kosztorysów wszystkich firm ubezpieczeniowych, dodatkowo dla szkód z PZU, WARTA, ERGO HESTIA oraz AVIVA dokonujemy oględzin i wycen bez potrzeby oczekiwania na rzeczoznawcę.

Dlatego należy przybyć do naszej firmy lub zadzwonić na Centra Alarmowe ubezpieczalni sprawcy lub własne i poprosić o skierowanie na platformę do firmy ARTWAS.

Uzyskacie Państwo numer szkody, który pozwoli nam na pełnę obsługę szkody i przyjęcie dokumentacji.

Nowość. Już teraz mając tylko polisę OC w PZU możesz zlikwidować szkodę z polisy sprawcy również u swojego ubezpieczyciela , bez względu jaką polisę i jakiej firmy posiada sprawca kolizji

Plik do pobrania: upoważnienie do wypłaty odszkodowania

PZU - tel.: 801-102-102

WARTA - tel.: 801-311-311

ERGO HESTIA - tel.: 801-107-107

AVIVA - tel.: 801-282-828